เกี่ยวกับข่าวสารศิษย์เก่า

Group of university students in class looking very happy

นัดพบศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ (กรุงเทพฯและปริมณฑล)

ศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ(กรุงเทพและเขตปริมณฑล)ได้เวลามาพบกันนะครับ.. กรรมการศิษย์เก่าได้แจ้งกำหนดการแล้ว เรียนเชิญ…. ท่านศิษยาภิบาล ผู้รับใช้พระเจ้า ศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพทุกรุ่น ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในวันที่ 4 พ.ย.2019 วิทยากรพิเศ […]

Read More

ค่ายพบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ (ภาคเหนือ)วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2019

ค่ายพบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ (ภาคเหนือ)วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2019

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับค่ายพบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ (ภาคเหนือ)ในระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมาครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ตึก 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านไปด้วยดี บรรยาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งศิษย์รุ่นพี่รุ่นน้ […]

Read More

พบปะศิษย์เก่าภาคเหนือ

พบปะศิษย์เก่าภาคเหนือ

ได้เวลาพบกันแล้ว งานพบปะศิษย์เก่า BBS ภาคเหนือ ทางคณะกรรมการศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ จะจัดงานพบปะศิษย์เก่าภาคเหนือขึ้นในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2019 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกหลักสูตรจัดเวลามาพบปะกันในหัวข้อ “พระคริสต์เท่าน […]

Read More

พบปะศิษย์เก่า (กรุงเทพฯปริมณฑล)

พบปะศิษย์เก่า (กรุงเทพฯปริมณฑล)

พบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยมี ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข ผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับ และอาจารย์สุรินทร์ อนุชิราชีวะ ประธานศิษย์เก่าฯ ได้กล่าวทักทา […]

Read More

งานพบปะศิษย์เก่าภาคใต้

งานพบปะศิษย์เก่าภาคใต้

งานพบปะศิษย์เก่าภาคใต้ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2018 ที่ผ่านมาทุกหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่รุ่นที่ 1-ปัจจุบัน (ประมาณ 60 ท่าน)ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการพบปะกันในครั้งนี้ ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข ผู้อำนวยการได้แนะนำให้รู้จักกับสถาบันฯ การพัฒนาในด้านต่างๆ และรับฟั […]

Read More

พบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ (ปริมณฑล)

พบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ (ปริมณฑล)

พบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในเขตปริมณฑลในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยพระพร มีศิษย์เก่าตั้งรุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นปัจจุบัน(รุ่นที่42) ได้มีโอกาสมาอธิษฐานและพูดคุยหนุนใจกันและกัน ได้รับฟังคำหนุนใจ […]

Read More

พบปะศิษย์เก่าภาคอีสาน

พบปะศิษย์เก่าภาคอีสาน

ในวันที่ 3-5 เมษายน  2017 ที่ผ่านมา กรรรมการศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพได้จัดงานพบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่จังหวัดขอนแก่น) ซึ่งได้มีโอกาสพบปะหนุนใจศิษย์เก่าที่รับใช้พระเจ้าในแต่ละคริสตจักร หรือหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ เ […]

Read More

นัดพบศิษย์เก่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นัดพบศิษย์เก่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศิษย์เก่าภาคอีสานเตรียมพบกันในค่าย “RESPONSIBILIY” ตามที่คณะกรรมการศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ(BBS)ได้ปรึกษาและประชุมร่วมกันที่จะมีวาระ สำหรับการนัดพบศิษย์เก่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นใน วันที่ 3-4 เมษายน 2017 ณ โรงแรมราชา […]

Read More

เก็บตกบรรยากาศค่ายรวม(ศิษย์เก่า)ทั่วประเทศ

เก็บตกบรรยากาศค่ายรวม(ศิษย์เก่า)ทั่วประเทศ

การรวมพลครั้งประวัติศาสตร์ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า BBC, BBCS, BBS มีศิษย์เก่าทั่วประเทศมาร่วมในครั้งนี้กว่า 400 ชีวิต ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกรรมการศิษย์เก่าในการประสานงานและการจัดโปรแกรมรายการต่างๆ ได้อย่างเป็นพระพร ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวิทยากร ศจ.นอร์แมน […]

Read More

ศิษย์เก่าภาคอีสานพบปะกัน

ศิษย์เก่าภาคอีสานพบปะกัน

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพันธกิจและงานของพระเจ้าที่ได้เกิดขึ้นมากมายทั่วโลก และในประเทศไทยของเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในรอบ 10 ปี ในงานพันธกิจของพระเจ้าซึ่งต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้กระทำให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกั […]

Read More