ข่าวสารล่าสุด

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน

พระคริสตธรรมกรุงเทพ

สถาบันสร้างผู้นำคุณภาพเพื่อพระคริสต์และคริสตจักรไทย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2021 แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เปิดภาคเรียนที่ 1/2021 เริ่มเรียนเดือนสิงหาคม

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

@line พระคริสตธรรมกรุงเทพ | BBS