ข่าวสารล่าสุด

 • การฟังเสียงพระวิญญาณ


  หลายคนสนใจในเรื่องนี้ การฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะได้ยินเสียงของพระองค์ได้อย่างไร?
 • พบปะศิษย์เก่าภาคเหนือ


  ได้เวลาพบกันแล้ว งานพบปะศิษย์เก่า BBS ภาคเหนือ ทางคณะกรรมการศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ จะจัดงานพบปะศิษย
 • เสรีภาพในพระวิญญาณ


  “คริสเตียนยังอยู่ภายใต้กฏบัญญัติหรือไม่? การดำเนินชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นอย่างไร?” การดำเนินชีวิตคริ
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2019


  “ความรู้ดี ชีวิตเด่น เน้นการรับใช้” คือค่านิยมของสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ BBS หากต้องการมีความรู้ด้า
 • กีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2018


  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ได้ร่วมกันเล่นกีฬาภายใต้หัวข้อ “กีฬาสัมพันธ์ประจำ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน