วีดีโอคำสอน

เสรีภาพในพระวิญญาณ

เสรีภาพในพระวิญญาณ

“คริสเตียนยังอยู่ภายใต้กฏบัญญัติหรือไม่? การดำเนินชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นอย่างไร?” การดำเนินชีวิตคริสเตียนควรดำเนินภายใต้เสรีภาพพระวิญญาณไม่ใช่ตามพระบัญญัติ

พระกิตติคุณองค์รวม

พระกิตติคุณองค์รวม

คำถามสำคัญ “การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นสะพานเพื่อนำคนมาถึงข่าวประเสริฐ หรือ การสงเคราะห์ เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐ” “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดิน […]

Read More

การเจิมจากพระเจ้า

การเจิมจากพระเจ้า

พี่น้องได้รับการเจิมจากพระเจ้าเหนือชีวิตของท่านไหม? หลายคนสับสนกับคำถามนี้ ไม่มีความมั่นใจและไม่เข้าใจ พระคัมภีร์สอนอย่างไรในเรื่องนี้ขอพี่น้องได้พิจารณาร่วมกัน พระคัมภีร์สอนอย่างไรเกี่ยวกับการเจิม โดย ศจ.ดร.สตีฟ เทเลอร์ อาจารย์ประจำพระคริสตธรรมกรุงเ […]

Read More

พระคัมภีร์สอนให้มองคน LGBT อย่างไร?

พระคัมภีร์สอนให้มองคน LGBT อย่างไร?

ไม่นานมาแล้ว พี่น้องคนหนึ่งหนุนใจให้ผมทำคลิปการสอนแบบสั้นๆ เพื่อพี่น้องคริสเตียนจะดูและแชร์กันทางโซเชียลมีเดีย ผมจึงทำเรื่องแรกเสร็จแล้ว เป็นหัวข้อที่สำคัญและที่สังคมกำลังให้ความสนใจ หัวข้อคือ  “พระคัมภีร์ให้เรามองคน LGBT อย่างไร ?” ฝากแช […]

Read More