รอบรั้วบีบีเอส

เลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็น 1กุมภาพันธ์ 2021

เลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็น 1กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ (ครั้งที่ 2)เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2020-2021จากประกาศครั้งแรก เดิมวันที่ 18 มกราคม 2021 ออกไปเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021

เปิดภาคเรียน 1/2020

เปิดภาคเรียน 1/2020

โดยพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพได้เริ่มการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 1/2020 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2020 ที่ผ่านมาเป็นวันแรก ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเตรียมความพร้อมของสถาบันในปีนี้มีการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ห้องพักบางส่ […]

Read More

จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส covid 19 อยู่ในขณะนี้ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศไว้ ทั้งนี้ภาครัฐได้ออกมาตรการการควบคุมการระบาดของไวรัส covid 19 นี้อย่างเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงและกา […]

Read More

กิจกรรมในเดือนมกราคม เปิดเทอม 2/2019

กิจกรรมในเดือนมกราคม เปิดเทอม 2/2019

พระคริสตธรรมกรุงเทพ ได้เปิดภาคเรียนที่ 2/2019 ตั้งแต่ในวันที่ 6 มกราคม 2020 ที่ผ่านมา ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับในปี 2019 ที่ผ่านไปและการเริ่มต้นสิ่งใหม่โดยพระคุณพระเจ้า ทางสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพได้เปิดการเรียนการสอนทุกในทุกหลักสูตรแล้วบรรยากาศเต็มไปด […]

Read More

แสดงความยินดีแก่ผู้จบหลักสูตรรุ่นที่ 44 Congratulations 44

แสดงความยินดีแก่ผู้จบหลักสูตรรุ่นที่ 44 Congratulations 44

Congratulationsพระคริสตธรรมกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรการศึกษารุ่นที่ 44 ทุกๆคน ขอพระเจ้าประทานกำลังในการรับใช้ในพันธกิจที่ทำอยู่ให้เกิดผลมากมายถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดไป(สำหรับปีนี้มีผู้จบหลักสูตรการศึกษาประมาณ 141 คน) ปีนี้เราได้มีหัวข้ […]

Read More

พันธกิจศิษยาภิบาลศาสตร์ หรือ M.Min.สัญจร ภาคตะวันออก

พันธกิจศิษยาภิบาลศาสตร์ หรือ M.Min.สัญจร ภาคตะวันออก

เริ่มแล้ว M.Min.สัญจร ภาคตะวันออก (เรียนที่สวนเอเดน จ.ชลบุรี)การเรียนการสอนในหลักสูตรสำหรับศิษยาภิบาลที่ไม่สามารถหยุดงานรับใช้แล้วเข้ามาเรียนที่สถาบันฯได้ พระคริสตธรรมกรุงเทพได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นในรูปแบบสัญจรตามภูมิภาคต่างๆ และในครั้งนี้ได้จัดขึ้นสำห […]

Read More

ประชุมรีทรีตครูและพนักงาน 2019

ประชุมรีทรีตครูและพนักงาน 2019

การประชุมรีทรีตครูและพนักงาน BBS ประจำปี 2019 ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคริสตธรรมกรุงเทพที่ได้มีส่วนในการพัฒนาผู้นำ ผู้รับใช้พระเจ้ามากมายทั้งในและต่างประเทศ จากรุ่นสู่รุ่นศิษย์เก่ากว่า 2,000 คน จาก 46 รุ่นและ 50 ปีพระคริสตธรรมกรุงเทพได้ตระหนักถึงพันธ […]

Read More

M.Min. สัญจรสิงห์บุรี

M.Min. สัญจรสิงห์บุรี

การเรียนการสอนในหลักสูตรพันธกิจศิษยาภิบาลศาสตร์ (โท) สัญจรที่คริสตจักรสัมพันธ์สิงห์บุรี ขอบพระคุณพระเจ้าที่มีผู้รับใช้ได้เข้ารับการอบรมวิชาแรกหลักการเทศนาที่มีประสิทธิภาพ โดยศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข เป็นผู้สอนวิชาแรก ในครั้งนี้มีศิษยาภิบาลผู้ทำการรับใช้พร […]

Read More

การเรียนหลักสูตรหลักสูตรพันธกิจโลก (M.Miss.)

การเรียนหลักสูตรหลักสูตรพันธกิจโลก (M.Miss.)

แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก (กจ.1:8) อยากเรียนรู้เกี่ยวกับงานพันธกิจโลก เกี่ยวกับงานม […]

Read More

(M.Min.)สัญจรฯ เชียงใหม่ เชียงราย+กรุงเทพฯ

(M.Min.)สัญจรฯ เชียงใหม่ เชียงราย+กรุงเทพฯ

บรรยากาศส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรพันธกิจศิษยาภิบาลศาสตร์​(M.Min.)ทั้งสัญจรฯ เชียงใหม่ เชียงราย+กรุงเทพฯ เป็นการเรียนชุดวิชาสุดท้ายของรุ่นนี้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทุ่มเทของนักศึกษาที่ได้จัดเวลา อุทิศ ทุ่มเทกับการเรียน แม้จะมีงานรับใช้ประจำ […]

Read More