รอบรั้วบีบีเอส

พบปะศิษย์เก่าภาคเหนือ

พบปะศิษย์เก่าภาคเหนือ

ได้เวลาพบกันแล้ว งานพบปะศิษย์เก่า BBS ภาคเหนือ ทางคณะกรรมการศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ จะจัดงานพบปะศิษย์เก่าภาคเหนือขึ้นในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2019 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกหลักสูตรจัดเวลามาพบปะกันในหัวข้อ “พระคริสต์เท่าน […]

Read More

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2019

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2019

“ความรู้ดี ชีวิตเด่น เน้นการรับใช้” คือค่านิยมของสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพฯ BBS หากต้องการมีความรู้ด้านพระวจนะของพระเจ้าอย่างเข้มข้นและลึกซึ้งพร้อมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รับใช้อย่างเกิดผล สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพพร้อมที่จะพัฒนาความ […]

Read More

กีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2018

กีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2018

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ได้ร่วมกันเล่นกีฬาภายใต้หัวข้อ “กีฬาสัมพันธ์ประจำปี2018” ได้สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่น และเป็นหนึ่งเดียวกัน ในครอบครัวพระคริสตธรรมกรุงเทพ ซึ่งทุกคนได้ทำกิจกรรมและร่วมกันเล่นกีฬาตามชนิดต่ […]

Read More

พบปะศิษย์เก่า (กรุงเทพฯปริมณฑล)

พบปะศิษย์เก่า (กรุงเทพฯปริมณฑล)

พบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยมี ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข ผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับ และอาจารย์สุรินทร์ อนุชิราชีวะ ประธานศิษย์เก่าฯ ได้กล่าวทักทา […]

Read More

พระกิตติคุณองค์รวม

พระกิตติคุณองค์รวม

คำถามสำคัญ “การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นสะพานเพื่อนำคนมาถึงข่าวประเสริฐ หรือ การสงเคราะห์ เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐ” “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดิน […]

Read More

พิธีมอบวุฒิบัตรฯรุ่นที่ 43

พิธีมอบวุฒิบัตรฯรุ่นที่ 43

พระคริสตธรรมได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตรการศึกษารุ่นที่ 43 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา สำหรับปีนี้มีผู้จบหลักสูตรประมาณ 135 คน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ผ่านการฝึกฝนอบรมในหลักสูตรต่างๆ และเชื่อว่าจะได้นำความรู้ความเข้าใจในพ […]

Read More

พบปะศิษยาภิบาล ผู้นำหรือตัวแทนคริสตจักร

พบปะศิษยาภิบาล ผู้นำหรือตัวแทนคริสตจักร

ในวันที่ 3 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการพบปะศิษยาภิบาล ผู้นำหรือตัวแทนคริสตจักรต่างๆ ที่นักศึกษาได้ไปฝึกงานปลายสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ทั้งนี้มีศิษยาภิบาลและตัวแทนผู้นำคริสตจักรกว่า 30 แห่งได้เข้ามารับฟังแนวทางการปฏิบัติต่างๆ โดยผู้อำนวยการได […]

Read More

“พระคริสต์เท่านั้น | Christ Alone”

“พระคริสต์เท่านั้น | Christ Alone”

พระคริสตธรรมกรุงเทพได้เริ่มต้นปีการศึกษา 2018 ขึ้นแล้วโดยปีนี้เราได้ใช้หัวข้อ “พระคริสต์เท่านั้น | Christ Alone” เป็นทิศทางที่จะก้าวไปด้วยกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันต่อไป ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข ผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเดิมในทุกๆช […]

Read More

พันธกิจศาสตร์ (เอก) D.Min.

พันธกิจศาสตร์ (เอก) D.Min.

“ความรู้ดี ชีวิตเด่น เน้นการรับใช้”ยังเป็นค่านิยมของเราชาวBBS  มุ่งพัฒนาความรู้ในพระวจนะ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต และมุ่งสู่การรับใช้ที่เกิดผล มีผู้นำผู้รับใช้พระเจ้าได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพันธกิจศาสตร์ (เอก)หรือ D.Min จำนวนกว่า 20 คน โดยความร่ว […]

Read More

พันธกิจศิษยาภิบาล (M.Min.)

พันธกิจศิษยาภิบาล (M.Min.)

ในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา หลักสูตรพันธกิจศิษยาภิบาล หรือ M.Min. (สัญจรแม่สะเรียง) ได้เข้ามาเรียนวิชาสุดท้ายที่สถาบันฯ หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับศิษยาภิบาลผู้รับใช้ที่ไม่มีเวลาเข้ามาเรียนเต็มเวลาที่สถาบันฯได้รับการพัฒนาด้านการเทศนา การสอน เพื่อการรับใช้ที […]

Read More