Home » คณาจารย์ประจำ

คณาจารย์ประจำ

ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข

ผู้อำนวยการ

ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข มีบทบาทในฐานะผู้นำในการขับเคลื่อนงานต่างๆ ในระดับชาติ และเป็นประธานหน่วยงานองค์กร องค์การอีกมากมายได้เข้ามารับและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการพระคริสตธรรมกรุงเทพ คนที่ 3 ต่อจาก ดร.เฮนรี่ ไบรเดนธอล และศจ.ดร. ธีระ เจนพิริยประยูร เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 1999-ปัจจุบัน ท่านยังรักการสอนโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ และการเทศนาเป็นอย่างยิ่ง

E-mail : president@bbsthai.org

  ศจ.ดร. สตีฟ เทเลอร์

  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

  ท่านเป็นมิชชันนารีที่อยู่เมืองไทยทำงานร่วมองค์กรและคริสตจักรในเครือชีวิตใหม่มาแล้วกว่า 20 ปี และยังเคยทำหน้าที่ฝ่ายวิชาการในบีบีเอส สอนวิชาศาสนศาสตร์ และได้เริ่มต้นพัฒนาระบบการศึกษาแบบออนไลน์ของพระคริสตธรรมกรุงเทพอีกด้วย

  E-mail : steve@bbsthai.org

   อจ.สมชาย ส่องทางธรรม

   ฝ่ายวิชาการ

   ดูแลงานฝ่ายวิชาการ และพัฒนาหลักสูตรต่างๆ นอกจากนี้ยังสอนวิชาศึกษาพระคัมภีร์ต่างๆ และวิชาหลักการเทศนาด้วย

   E-mail : songthangtham@gmail.com

     ศจ.ดร. บรรพต เมฆสถาพรกุล

     ปกป้องหลักข้อเชื่อ

     ประสานงานด้านหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรบริหารพันธกิจคริสเตียน M.C.A. หรือหลักสูตรที่เปิดขึ้นเฉพาะ ท่านมีประสบการณ์ทั้งในคริสตจักรและองค์กรหน่วยงานและพันธกิจมากมาย และยังสอนวิชาการปกป้องหลักข้อเชื่อที่ชัดเจนอีกด้วย

       อ.อภิสร ลิ้มดำรงค์ชิต

       ภาษาเดิม

        อจ. นภาวรรณ เลิศชัยภักดี

        ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ | หลักสูตรพันธกิจศิษยาภิบาลศาสตร์ M.Min.

        ดูแลงานเกี่ยวกับฝ่ายวิชาการ หลักสูตรโดยเป็นผู้ช่วยฝ่ายวิชาการในการจัดหลักสูตรและให้คำปรึกษา และสอนในหมวดพระคัมภีร์ใหม่ เบื้องหลังพระคัมภีร์ใหม่ สำรวจพระคัมภีร์ใหม่

        E-mail: mmin@bbsthai.org

         อจ. อรวรรณ วรรณฤทัย

         ฝ่ายชีวิตนักศึกษาหญิง

         มีส่วนในการพัฒนาและดูแลชีวิตนักศึกษาหญิง ให้คำปรึกษากับนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน การเขียนรายงาน และแบ่งกลุ่มย่อย งานด้านพันธกิจเด็กทั้งมีบทบาทสอนในคริสตจักรอีกด้วย

           อจ. สมโพทธิ์ นิพล

           ฝ่ายชีวิตนักศึกษาชาย

           ดูแลชีวิตนักศึกษาชาย ให้คำปรึกษาและแนวทางการอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะชีวิตของนักศึกษาชายทั้งในหอพักและนอกสถาบัน และดูแลความเรียบร้อยภายในหอพักและโดยรวมของสถาบัน นอกจากนี้ยังสอนวิชาหลักการนมัสการ การแบ่งกลุ่มย่อย และประสานงานด้านต่างๆ

            อจ. ประยงค์ นามโชคชัยไพบูลย์

            ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา | ระบบออนไลน์ หลักสูตรพัฒนาผู้นำฆราวาส

            ดูแลระบบออนไลน์และเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในฝ่ายพัฒนาวิชาการด้านการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นและพัฒนาการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ ดูแลระบบสารสนเทศและสอนวิชาดนตรี

            E-mail: mcs.extension@bbsthai.org, prayong@live.com

              อ.ธีรกร เกียรติบรรลือ

               ปรับปรุง 2015

               โทร 0 2235 3852 กดเบอร์ภายใน

               ชื่อประจำวิชาต่อเบอร์ภายในอีเมล์
               ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุขผู้อำนวยการ105president@bbsthai.org
               ศจ.ดร. สตีฟ เทเลอร์ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฯ223steve@bbsthai.org
               อจ. สมชาย ส่องทางธรรมฝ่ายวิชาการ203academicdean@bbsthai.org
               อจ. นภาวรรณ เลิศชัยภักดีผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ205
               อจ. อรวรรณ วรรณฤทัยฝ่ายชีวิตนักศึกษา(หญิง)108
               อจ. สมโพทธิ์ นิพลฝ่ายชีวิตนักศึกษา(ชาย)110
               อจ. ประยงค์ นามโชคชัยไพบูลย์ผช.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา225
               อจ.อภิสร ลิ้มดำรงค์ชิตผู้ประสานงานหลักสูตรทางไกล
               อจ. คาร์ล ดาลเฟรดมิชชันนารี(ศึกษาต่อต่างประเทศ)
               อจ. จูลี่ แกมโพเนียมิชชันนารี (พันธกิจโลก)
               อจ. จอย คิมดนตรี
               อจ. ฟลอ เทเล่อร์ภาษาอังกฤษ