เบราเซอร์ที่เข้ากับระบบเราดีที่สุดคือ Chrome   (Firefox ใช้ได้ แต่ไม่ดีเท่ากับ Chrome)
ผู้ใช้ MAC ควรใช้เบราเซอร์หลักในเครื่อง (Safari) หรือดาวน์โหลด Chrome for Mac
หมายเหตุ: ไอแพดและไอโฟนต้องเป็น ios เวอร์ชั่น 13.3.1 ขึ้นไป


1. เริ่มใช้กล้องของตัวเองก่อน 9.00น. (เรียนตอนเช้า) 14.00น. (เรียนตอนบ่าย) 18.30น. (เรียนตอนคืน)
(ต้องแสดงหน้าของท่าน หากใช้โปรแกรมควบคุมกล้อง (เช่น youcam manycam ฯลฯ ) ต้องตั้งให้เราเห็นหน้าจริงของท่าน ไม่ใช่ภาพเปล่า)
2.ใช้กล้องอย่างน้อย 100 นาที
(หากหยุดถ่ายทอดแล้วกลับเข้ามาใหม่ ๆ ระบบจะบวกนับเวลารวมกัน)
3. ตอบสนองโดยกดปุ่ม "สถานะอยู่" ตรงเวลาที่มีข้อความเตือน (ประมาณ 3 ครั้งต่อการเรียนแต่ละครั้ง ผิดพลาดหนึ่งครั้งได้) ดูภาพอธิบายหน้าต่อไป
หากครั้งไหนไม่ครบทั้ง 3 ข้อนี้ นักศึกษาจะต้องดูย้อนหลังแล้วส่งรายงาน
(ระบบจะแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าได้ผ่านหรือไม่ ตอนท้ายของการเรียนแต่ละครั้ง)

ผู้ที่เรียนกับอ.David และ อ.อภิสร ทาง ZOOM ให้คลิกที่นี่
ดูย้อนหลังใน youtube ให้คลิกที่นี่

(ชั้นเรียนกลางวันไฟล์จะอยู่หลายอาทิตย์ ชั้นเรียนตอนคืนไฟล์จะอยู่ 7 วัน)