เรื่องล่าสุด

 • กีฬาสัมพันธ์ประจำปี 2018


  ขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ได้ร่วมกันเล่นกีฬาภายใต้หัวข้อ “กีฬาสัมพันธ์ประจำ
 • พบปะศิษย์เก่า (กรุงเทพฯปริมณฑล)


  พบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงเรี
 • พระกิตติคุณองค์รวม


  คำถามสำคัญ “การสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็นสะพานเพื่อนำคนมาถึงข่าวประเสริฐ หรือ การสงเคราะห์ เป็นส่วนหนึ่งข
 • พิธีมอบวุฒิบัตรฯรุ่นที่ 43


  พระคริสตธรรมได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตรการศึกษารุ่นที่ 43 ในวันที่ 22-23 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา สำห
 • การเจิมจากพระเจ้า


  พี่น้องได้รับการเจิมจากพระเจ้าเหนือชีวิตของท่านไหม? หลายคนสับสนกับคำถามนี้ ไม่มีความมั่นใจและไม่เข้าใจ

ถ่ายทอดสดจากชั้นเรียน

Login Status

You are not logged in.

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน