Home » ถ่ายทอดสดจากชั้นเรียน (ภาคค่ำ)

ถ่ายทอดสดจากชั้นเรียน (ภาคค่ำ)

(หลักสูตรพัฒนาผู้นำฆราวาส M.C.S.)วันจันทร์, อังคาร, และพฤหัสบดี (18:00 – 20:30 น.)
(กำลังปรับปรุง)