เปิดภาคเรียน 1/2020

โดยพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพได้เริ่มการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 1/2020 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2020 ที่ผ่านมาเป็นวันแรก ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเตรียมความพร้อมของสถาบันในปีนี้มีการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ห้องพักบางส่วน และห้องเรียนได้มีการปรับให้สามารถใช้งานได้และเป็นประโยชน์มากขึ้น ขอบคุณพระเจ้าที่การก่อสร้างที่ได้ดำเนินไปตามลำดับและใกล้แล้วเสร็จเกือบทั้งหมด (ยังขาดอุปกรณ์บางส่วนและรอการติดตั้งเพิ่มเติม)

สำหรับปีนี้ให้หัวข้อประจำปีว่า “พระสิริมีแด่พระเจ้าเท่านั้น”

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2020 ได้เริ่มต้นการเรียนการสอนภาคค่ำ M.C.S. และออนไลน์ และนักศึกษาภาคปกติทั้งระดับปริญญาตรีและโท ผู้อำนวยการพระคริสตธรรมกรุงเทพได้นำนักศึกษาให้มีส่วนระลึกถึงพระเยซูคริสต์โดยการร่วม “มหาสนิท” และกล่าวแนะนำและต้อนรับซึ่งกันและกัน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเรียนในปี 2020 นี้มีหลายๆอย่างได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งนี้สถาบันยังคงต้องการคำอธิษฐานและการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสถาบันในส่วนต่างๆ และมุ่งเน้นการเป็นสถาบันสร้างผู้นำให้มีคุณภาพเพื่อพระคริสต์และคริสตจักรไทยต่อไป

ขอพระเจ้าอวยพระพร

Facebook Comments

One Comment

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.