Archive for มิถุนายน, 2019

การเรียนหลักสูตรหลักสูตรพันธกิจโลก (M.Miss.)

การเรียนหลักสูตรหลักสูตรพันธกิจโลก (M.Miss.)

แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก (กจ.1:8) อยากเรียนรู้เกี่ยวกับงานพันธกิจโลก เกี่ยวกับงานม […]

Read More

(M.Min.)สัญจรฯ เชียงใหม่ เชียงราย+กรุงเทพฯ

(M.Min.)สัญจรฯ เชียงใหม่ เชียงราย+กรุงเทพฯ

บรรยากาศส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรพันธกิจศิษยาภิบาลศาสตร์​(M.Min.)ทั้งสัญจรฯ เชียงใหม่ เชียงราย+กรุงเทพฯ เป็นการเรียนชุดวิชาสุดท้ายของรุ่นนี้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทุ่มเทของนักศึกษาที่ได้จัดเวลา อุทิศ ทุ่มเทกับการเรียน แม้จะมีงานรับใช้ประจำ […]

Read More

ค่ายพบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ (ภาคเหนือ)วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2019

ค่ายพบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ (ภาคเหนือ)วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2019

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับค่ายพบปะศิษย์เก่าพระคริสตธรรมกรุงเทพ (ภาคเหนือ)ในระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2019 ที่ผ่านมาครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ตึก 75 ปี สภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านไปด้วยดี บรรยาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งศิษย์รุ่นพี่รุ่นน้ […]

Read More

ByeNior BBS 44 2018

ByeNior BBS 44 2018

ByeNior BBS 44 2018 ขอแสดงความยินดี เป็นกิจกรรมส่งท้ายของปีการศึกษา 2018 นี้สำหรับการแสดงความยินดีแก่รุ่นพี่ที่จะจบหลักสูตรการศึกษารุ่นที่ 44 ทั้งแผนก(ตรี+โท) นักศึกษารุ่นน้องได้จัดกิจกรรมส่งท้ายให้กับรุ่นพี่ในงาน Byenior บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น […]

Read More

ถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10

ถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10

1เพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมด ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอน อธิษฐาน ทูลขอ และขอบพระคุณเพื่อทุกคน 2เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นที่นับถือ 3การกระทำเช่นนี้เป็นการดี และเ […]

Read More

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์

ในวันที่ 31 มีนาคม 2019 ที่ผ่านมา พระคริสตธรรมกรุงเทพขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์ทั้งสองท่านคือ ศจ. สมชาย ส่องทางธรรม และ ศจ.นภาวรรณ เลิศชัยภักดี โดยองค์กรพัฒนาผู้นำและเสริมสร้างคริสตจักร สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประ […]

Read More

BBS OUTING 2018

BBS OUTING 2018

พระคริสตธรรมกรุงเทพได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ โดยนักศึกษาเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ทุกคน เดินทางไปที่สวนนงนุช (พัทยา)